18. 9. 2014

Ano, v našem vzorném městě se žádný hazard neprovozuje a herny tu skoro žádné nemáme! Alespoň to tak vypadá podle chování našich zastupitelů v uplynulých obdobích. Jen se pokusili jednou bezzubou vyhláškou omezit propagaci hraní, ovšem ani tu nikdo nehlídá. Problémy spojené s gamblerstvím se na rozdíl od nás snaží některá města řešit plošným zákazem heren. Jiná jsou nucena zabývat se iniciativami občanů na jejich omezení či úplné zrušení.

To naši oranžovo-modří předáci jsou s tím už hotovi, když říkají: „Radnice reguluje, co může. Herny nesmí být u škol ani v prostorách města.“ Že jim není stydno! Namísto toho, aby vyhlásili zákaz jejich umístění v celé ulici, v níž se nachází škola (ul. Svatoplukova, Komenského ad.), působí nařízená vzdálenost 50 m od školského zařízení jako špatný vtip.

Jejich přístup je projevem nezájmu o názory občanů a dokladem vysoké nekulturnosti. Nelze se proto divit obavám vyjádřeným i ve výzvě zástupců všech církví k situaci v našem městě.

Neblahý nárůst jejich počtu nás ve srovnání s jinými městy postavil mezi ta nejhorší, takže je nutné se ptát „muselo k tomu dojít a nedá se s tím nic dělat“? Ale dá, pokud se po volbách Změně pro Prostějov podaří spojit s podobně smýšlejícími zastupiteli dalších stran, přijmeme vyhlášku, která zásadním způsobem omezí provozování hazardu na území města. Zajistíme rovněž důsledný dohled Městské policie nad dodržováním pravidel pro provozování zbylých heren. A v Prostějově bude bezpečněji a lépe!