V podzimních volbách 2010 jsme se do zastupitelstva města Prostějova nedostali – získali jsme 21 391 hlasů, což je 4,94 %. Šest setin nám chybělo (8 voličů), aby se radniční řeka a její břehy mohly více pročistit…

Gratulujeme našemu členu Karlu Rozehnalovi ke zvolení do zastupitelstva města Plumlova se ziskem největšího počtu hlasů na kandidátce ČSSD!

Na mnoha místech Prostějova byly vylepeny naše volební plakáty „HÁJÍME VEŘEJNÝ ZÁJEM. VOLTE č.1“. Naši kandidátní listinu a program SZ v Prostějově najdete stále na stránkách zde.

Na nám. TGM se konaly bez nároku na honorář Koncerty pro Zelené – koncerty mladých prostějovských muzikantů. První se konal v sobotu 25.9., druhý v pátek 1.10. a třetí opět v sobotu 9.10. – viz infoplochy.cz, plakát Koncerty pro Zelené a web města.

K živému městu patří živé prostory. Zúčastněte se naší ankety k zachování společenského domu, vždyť otazníky kolem KaSC se množí – podrobně na stránkách Prostějovského deníku 3.9. nebo dne 4.8. Vám, občanům, kterým není jeho osud lhostejný bylo určeno setkání v pondělí 20.9. přímo v KaSC. Jak dopadlo a co na to naši milí zastupitelé na svém posledním zasedání 21.9. si přečtěte v článku  Vzdor lidí hýbe radnicí! Reagujeme požadavkem na pozastavení smlouvy s a.s. Mathellan soudní cestou – viz tisková zpráva č 4. Svůj názor také připojil v Prostějovském deníku známý taneční mistr pan Jiří Šindler.

Soutěž HLEDEJTE ZELENÉ proběhla v sobotu 9.10. Cílem bylo nalézt a opsat texty ze 4 stojanů Áček (u Penny marketu – Kde supermarkety rostou rychleji než zeleň, u zámku, u spořitelny a u sochy TGM). Na všechny úspěšné hledače čekala v 11 hodin sladká odměna.

 

 

Příspěvky a názory k programu SZ v Prostějově pište na zeleni.prostejov@seznam.cz.
Pro příznivce moderní komunikace a pv zelených byl nově zřízen informační prostor na facebooku 🙂

Za důležité považujeme nadále dlouhodobé plánování s horizontem nad stávající volební období, a to na základě Strategického plánu města Prostějova, Územního plánuKomunitního plánu.

Po minulých volbách jsme sázeli LÍPY SPOLUPRÁCE na Žižkově náměstí, v tradici pokračujeme a ve čtvrtek 28.10.2010 jsme vysadili Dub spolupráce u školy v Melantrichově ulici.

Aktivně podporujeme svépomocné akce ČSOP RS Iris s názvem HEJ RUP Hloučela, aktivně se zúčastňujeme Dne Země na náměstí T.G.M. S naší pomocí byla vysázena alej k Hloučeli a 24.4.2010 byly dosazeny 2 zlomené javory.

___________________________________________________________________

Programové body Strany zelených v Prostějově byly po několika diskuzích pečlivě zkoncentrovány do 10 bodů PRO a 3 bodů PROTI. V tomto duchu budeme jednat, hlasovat a předkládat návrhy v městském zastupitelstvu, radě a komisích, pokud ve volbách uspějeme. Tento pro nás závazný dokument je k nalezení na www.prostejov.zeleni.cz a jeho obsah je následující: 

Hlasujeme PRO:

 • 1) Živé město Prostějov.
 • 2) Více zeleně ve městě.
 • 3) Zlepšení komunikace radnice s občany.
 • 4) Zodpovědné transparentní hospodaření města.
 • 5) Bezpečné ulice a parky.
 • 6) Podpora neziskovek a občanských aktivit.
 • 7) Důsledné dodržování územního plánování.
 • 8) Třídění odpadů a dodržování pořádku.
 • 9) Podpora podnikání a zaměstnanosti.
 • 10) Úcta k rodině, práci a tradičním hodnotám.

Hlasujeme PROTI:

 • 1) Zadlužování města a občanů.
 • 2) Dalším supermarketům a hernám.
 • 3) Korupci, konzumu, vandalství, nezodpovědnosti.