18. 11. 2020

Zastupitel Martin Hájek popisuje průběh jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo 18. listopadu v prostorách kascentra. Pod záminkou koronaviru radnice z jednání nepořídila videozáznam.

Dnes jsme na zastupitelstvu probírali rozpočet města na rok 2021. Při svém vystoupení jsem ocenil některé investice, ale zároveň jsem zkritizoval neúčelné vyhazování peněz (zhruba 2 miliony na fiktivní marketingové smlouvy + milion za členství ve spolku Národní sportovní centrum). K rozpočtu jsem dal pozměňovací návrh, aby byla vytvořena projektová dokumentace k parkovišti u hřbitova ve Vrahovicích. Na zoufalou situaci při parkování si dlouhodobě stěžují občané a osadní výbor už nejméně 3x navrhoval, aby se s tím začalo. Tento návrh neprošel. Pro rozpočet jsem nakonec nehlasoval.

Nepodpořil jsem ani podporu o. p. s. Národní dům. Zdůraznil jsem, že kromě bývalého ředitele Hlocha selhala i správní a dozorčí rada, protože dostatečně nekontrolovala, co se s Národním domem děje. Za současné situace nemám důvěru, zda budou městské prostředky řádně kontrolovány a zda je nelijeme do černé díry. Bohužel tam peníze lít budeme a nikdo neví, zda je někdy v budoucnu uvidíme.

Dobře nedopadl ani můj návrh na neuzavírání fiktivních marketingových smluv. Zdůraznil jsem, že se jedná o vyhazování veřejných peněz za něco, co by si žádný soukromý podnikatel nekoupil a vysvětloval jsem, že z nich město nemá absolutně žádný zisk. Byl bych rád, kdyby město v budoucnu investovalo do skutečného marketingu. Jsem rád, že mě aktivně podpořil kolegové Aleš Matyášek – zastupitel města Prostějova, Petr Ošťádal zastupitel a Petr Kapounek z Prostějov Na rovinu, kteří zdůrazňovali obcházení zákona a fiktivnost těchto smluv. Vedení města se vlastně ani netajilo tím, že skutečným smyslem marketingových smluv je podpora vrcholového sportu. Pro konec fiktivních marketingových smluv bylo pouhých 10 zastupitelů, 12 bylo proti a 9 se zdrželo hlasování.

V bodě Různé jsem chtěl odpověď na to, jak bude postupovat stavební úřad ve věcech nelegálního oplocení pana Švécara a nelegálně postavených garáží ve Vrahovicích. Zároveň jsem zdůrazňoval, že excesů legendárního stavebního úřadu v PV je nějak moc a ptal jsem se paní tajemnice, zda bude navrhovat odvolání šéfa stavebního úřadu Ing. Jana Košťála. Pan primátor Jura jim oběma odmítal dát slovo s tím, že mi bude odpovězeno písemně. Po několika dalších připomínkách kolegů nakonec Ing. Košťál odpověděl, že brzy dojde k rozhodnutí u garáží ve Vrahovicích a naznačil, že zlegalizovány být nemohou. Tento případ budu i do budoucna sledovat.

Mgr. Martin Hájek, Ph.D., Strana zelených / Na rovinu!
zastupitel Statutárního města Prostějova
https://www.facebook.com/martinhajekzvrahovic/