4. 11. 2018

V úterý jsem se poprvé zúčastnil jednání zastupitelstva. Jednání mělo slavnostní ráz, noví zastupitelé skládali slib, volila se rada města a podobně.

Už na prvním zastupitelstvu došlo k prvním podrazům. Petr Kousal, který slíbil, že do Kontrolního výboru nebude vůbec kandidovat a podpoří našeho kandidáta na předsedu Petra Kapounka, si zajistil podporu koalice a stal se nakonec předsedou. Do Kontrolního výboru „náhodou“ nebyli zvoleni dva naši kandidáti. Přitom by mělo patřit k politické kultuře, že opozice má v Kontrolním výboru většinu a vést by jej měl zástupce nejsilnější opoziční strany. Jsou to pro mě signály, že vše zůstává při starém.

Na druhou stranu ale vnímám jako pozitivní, že nový primátor František Jura chce více komunikovat s opozicí a tváří se vstřícně. Podobné signály ke spolupráci jsou slyšet i od některých dalších koaličních představitelů.

V přestávkách jsem si povídal s ostatními kolegyněmi a kolegy. Mnohé z nich znám už řadu let, někteří z nich jsou mí dlouholetí přátelé. S jinými jsem se seznámil až nyní. Během rozhovorů jsem zjistil, že někteří mají podobné názory, zajímavé nápady a bude radost s nimi spolupracovat na společných návrzích.

Pokud bych to měl shrnout, mám z toho dost smíšené pocity. Přesto ale věřím, že i z opoziční lavice se dá ledacos užitečného udělat a od příštího řádného zastupitelstva začnu předkládat vlastní materiály a začnu se aktivně zapojovat do diskuse.

 

Martin Hájek