28. 4. 2020

Petice občanů i opakované návrhy opozičních zastupitelů v čele s Martinem Hájkem měly svůj smysl. Představitelé města v čele s primátorem Františkem Jurou (ANO) na úterním jednání zastupitelů oznámili, že město s používáním nebezpečných glyfosátů na veřejných prostranstvích končí.

O tom, že by Prostějov přestal používat chemické přípravky na bázi glyfosátu k hubení plevele, nejednalo prostějovské zastupitelstvo poprvé. V minulosti byla důvodem petice s více než osmi sty podpisů prostějovských občanů. „Řešili jsme to 3. prosince a nic se nestalo. Věřím, že dnes všichni jednomyslně odhlasujeme zákaz toho svinstva. Jestli se to stříká na dětská hřiště, je to neskutečné,“ prohlásil v průběhu diskuze lídr koalice Na rovinu! Aleš Matyášek.

Předkladatel materiálu Martin Hájek (Zelení/Na rovinu!) seznámil své kolegy s argumenty pro zákaz glyfosátu i s tím, že řada měst už od používaní zdraví nebezpečné chemie ustoupila. Pochybení stříkačů, na které zastupitele upozornila iniciátorka petice Jana Jílková, označil Martin Grepl, regionální vedoucí provozu firmy FCC, která pro město správu zeleně zajišťuje, za pochybení jednotlivců, které bude společnost řešit. „Na to, že se stříkáním začalo někdy před dvěma týdny, je těch excesů nějak moc. Těžko se dá říct, že by šlo o nějaká individuální pochybení,“ reagoval zastupitel Hájek.

Na dotaz náměstka primátora Jiřího Pospíšila (Pévéčko), který v minulosti nebezpečnost glyfosátu explicitně popíral, jak řeší společnost FCC hubení plevele v jiných městech, Grepl odpověděl, že tam, kde jej firma provádí, probíhá hubení pomocí horké pěny.

Návrh Hájka na ukončení používání glyfosátu na zastupitelstvo přišla podpořit také veterinářka Michaela Hejlková. „Jako každý rok se v tomto období setkávám s podivnými příznaky otrav psů, které se shodují časově a prostorově. Klinické příznaky jsou stejné, křeče nelze svádět na infekční onemocnění. Proto jsem se začala zajímat, jaké přípravky město na veřejných prostranstvích používá. Ráda bych, aby s tím přestalo,“ nechala se slyšet Hejlková.

Po rozsáhlé diskuzi většina zastupitelů schválila usnesení: „Zastupitelstvo města Prostějova bere na vědomí informaci Rady města o pozastavení používání glyfosátu s tím, že do doby prověření všech alternativních způsobů likvidace plevele se nebudou chemické postřiky používat. O řešení bude zastupitelstvo města informováno v nejbližším možném termínu.“

Cesta k dnešnímu závěru zastupitelů ale nebyla jednoduchá. Prostějovská radniční koalice se tomuto řešení dlouho velmi bránila. „Závěr zastupitelstva o ukončení stříkání glyfosátu jsem přijala s úlevou. Až silný nátlak veřejnosti, která se cítila ohrožena při pohybu na veřejných prostranstvích v Prostějově, k tomuto politiky přivedl. Ukázalo to, že občanská aktivita má smysl,“ ohodnotila úterní kroky zastupitelů místopředsedkyně Strany zelených v Prostějova Jana Jaňourová s tím, že velký díl práce odvedla občanka Jana Jílková, která vloni iniciovala vznik petice a svůj názor šla na jednání konšelů aktivně hájit. Snášet musela i ironické poznámky ze strany primátora Jury. „Nebýt petice a návrhů, které jsme s kolegy z Na rovinu! předložili, radní by o tom ani neuvažovali,“ uzavřel zastupitel Hájek.

 

Kontakty:

Mgr. Martin Hájek, Ph.D., zastupitel města Prostějova, +420 732 746 299, martinhajekzvrahovic@seznam.cz, http://martinhajek.vrahovice.eu/

Ing. Jana Jaňourová, zemědělská inženýrka, místopředsedkyně ZO Zelených v Prostějově, jana.nemo@seznam.cz

Mgr. Jana Jílková, DiS., autorka petice, +420 608 865 001, grifina@seznam.cz