20. 2. 2022

Prostějov se dlouhodobě hlásí k své historii, která byla spojena s početnou židovskou menšinou. Pokud ale jde o konkrétní kroky na záchranu památek, zase tolik aktivní není.

Přímo v samotném centru města se nachází v dezolátním stavu synagoga Beth´ha – Midrasch, která již desítky let chátrá. V současnosti budova představuje nebezpečí pro své okolí. Úřady, které by měly konat a tlačit na majitele, nic neřeší.

Člověk nemusí být stavař ani statik, aby viděl, že stav, ve kterém se nachází, je špatný. Při pohledu na římsy pak můžete snadno získat strach kolem budovy vůbec chodit, aby na vás kus zdi nespadl.

Vlastníci kulturních památek mají zákonnou povinnost se o ně starat, pečovat o jejich zachování a udržovat je v dobrém stavu. To není jen nějaká proklamace, která je někde napsaná, to je právní povinnost vyplývající ze zákona, která se musí vynucovat!

Podal jsem proto podnět příslušnému orgánu státní památkové péče (Magistrátu města Prostějova), aby ve věci začal konat a nařídil vlastníkům synagogy, manželům Skácelovým, opatření k zajištění nutné údržby památky, případně jim za neudržování dobrého stavu uložil pokutu.

Není možné, aby úřady dělaly, že je vše v pořádku nebo že o problému neví.

Magistrát mi minulý týden sdělil, že správní řízení ve věci neudržování dobrého stavu památky na základě mého podnětu zahájil. Není ale vyhráno, teď bude potřeba sledovat, zda se opravdu začne něco dít.

Mgr. Martin Hájek, Ph.D., Strana zelených / Na rovinu!
zastupitel města Prostějova
https://www.facebook.com/martinhajekzvrahovic/