24. 5. 2018

Lídr Zelených do komunálních voleb na kandidátce koalice Na rovinu! Martin Hájek píše o tom, jak by mělo město udržovat svou zeleň.

Parky a zelené plochy mají ve městech důležitou roli. Nejenže čistí, osvěžují a ochlazují ovzduší, ale mají i svou nezastupitelnou estetickou funkci a jsou důležité i pro kvalitu života. Parky bereme především jako místa odpočinku a relaxace. Není proto divu, že veřejnost v Prostějově sledovala v posledních letech „revitalizace“ parků a masivní kácení stromů s velkou nelibostí.

Stromy mají své životní cykly a pokud mají např. seschlé větve nebo jsou napadeny chorobami, mohou být i nebezpečné. Kromě běžné údržby stromů je také čas od času potřeba kompletní údržba parků spojená s kácením a vysazováním nových dřevin. Tyto akce se ale musí provádět koncepčně a pokud možno co nejvíce ohleduplně ke stávajícímu prostředí. Není možné vytvářet holoseče a čekat desítky let na to, aby parky zase plnily svojí dřívější estetickou roli. Dále musí ze strany města docházet k důsledné kontrole a evidenci pokáceného dřeva, které je majetkem města a má svou účetní hodnotu. Důležitá by měla být i role veřejnosti. Pokud by mělo dojít k větším úpravám, mělo by město tyto změny vysvětlovat občanům a snažit se s nimi diskutovat a naslouchat i jejich argumentům.

Role města při péči o zeleň by ale neměla být pouze udržovací. Město by mělo vytipovat i další místa, kde by bylo možné rozšiřovat veřejnou zeleň. V souladu s územním plánem by mělo konečně začít naplňovat plány na budování parků, zelených pásů a alejí na městských pozemcích. V tomto ohledu je na příklad možné zmínit pozemek po bývalých Jezdeckých kasárnách, na kterých by měl údajně v budoucnu vzniknout park, ale prozatím nejsou činěny žádné kroky k naplnění tohoto plánu. Prostředí, ve kterém žijeme, má velký vliv na naše zdraví, kvalitu života a pocit spokojenosti. Pokud chceme žít ve zdravém městě, musíme začít brát péči o městkou zeleň jako jeden z významných problémů a přistupovat k ní s vážností, jakou si zaslouží.

Martin Hájek