13. 4. 2021

O používání glyfosátu na veřejných prostranstvích Prostějova už bylo řečeno mnohé. Zastupitel za Stranu zelených Martin Hájek rekapituluje dění a upozorňuje na to, že radniční koalice názor nezměnila a ve stříkání nebezpečných látek na ulicích města hodlá pokračovat i letos.

V souvislosti s nebezpečnými postřiky ve školách, kácením na České a dalšími kauzami zapadla informace o tom, že i letos bude město používat glyfosát k údržbě městské zeleně a likvidaci plevele. V loňském roce se proti tomu vzedmula vlna občanského odporu. Občané upozorňovali na nebezpečnost látky pro lidské zdraví i životní prostředí a organizovali proti jejímu užívání petici, již sepsala Jana Jílková, která navíc zdokumentovala i nejrůznější excesy způsobené nesprávným užíváním glyfosátu.

Na únorovém zastupitelstvu se petice projednávala. Rada města navrhla vzít tuto petici na vědomí a pokračovat v dosavadní praxi. Dlouhodobě mi vadí, jakým způsobem vedení města s peticemi zachází a přijde mi to jako projev neúcty k občanům. Zastupitelstvo má petici buď přijmout, nebo odmítnout, a ne ji jen formálně projednat, aby se splnila zákonná procedura. Celá situace ukazuje, že jakákoliv občanská snaha nemá smysl a většina na zastupitelstvu si stejně odhlasuje svoje.

Vedení města si stále stojí na svém, ignoruje názor prostějovské veřejnosti, informace o škodlivosti látky i fakt, že mnohá města používání této látky opustila nebo zásadně omezila. Namísto toho, aby se snažila hledat méně škodlivější alternativy, vymýšlí důvody, proč to nejde. Přitom mnohá města např. likvidují plevel horkou párou, nebo jej mechanicky obrušují. Uvědomuji si, že není možné změnit zavedené postupy ze dne na den a změna vyžaduje počáteční investice na nákup nových strojů. Proto mi přišel rozumný návrh kolegy Aleše Matyáška (TOP 09 / Na rovinu!), že petici přijmeme a zavážeme radu města, aby vytvořila harmonogram opouštění glyfosátu. Tento návrh bohužel podpořilo pouze devět opozičních zastupitelů (pánové Dopita, Hájek, Kapounek, Kousal, Křupka, Matyášek, Lysek, Ošťádal a Peka). Většina se zdržela hlasování, čímž tento protinávrh pohřbila.

Vzpomeňte si na to, až zase uslyšíte vedení radnice mluvit o Prostějově jako zdravém městě.

Mgr. Martin Hájek, Ph.D., Strana zelených / Na rovinu!
zastupitel města Prostějova
https://www.facebook.com/martinhajekzvrahovic/