23. 9. 2010

Tisková zpráva č. 4/2010 z 23.9.2010 ke kauze Obchodní a společenské centrum Prostějov

Obchodně společenské centrum v Prostějově se podpisem smlouvy se společností Manhtellan a.s. dne 16.7.2010 změnilo v čistě obchodní centrum. To vyroste díky zbourání KaSC. Můžeme si pak hypoteticky postavit nový společenský dům za městské peníze v řádu téměř sto milionů korun, které ale nebudeme mít. Demagogicky se přitom uvádí, že o sálu rozhodne příští zastupitelstvo.

 

Bezodkladně poté, co jsme se o uvedené skutečnosti dověděli jsme upozornili vedení města na nevhodnost tohoto řešení, rozpor s původním zadáním a na nesprávný způsob zveřejňování, či spíše mlžení informací ze strany vedení města. Opakovaně jsme zastupitelům zaslali informace a upozornění na možné pozastavení či zrušení smlouvy z důvodu procesních vad. Přes tato upozornění probíhají stále další kroky (účelová IX změna územního plánu, schválení dodatku ke smlouvě).

 

Je nám líto zmařené práce mnoha lidí, pracovníků MÚ a zúčastněných společností, ale nemůžeme postupovat jinak, než požadovat pozastavení smlouvy se společností Manthellan, když probíhající jednání vedení města Prostějova jsou od určitého okamžiku v rozporu s původními záměry města.

 

Proto dne 22.9.2010 Ing. Jan Navrátil ze Strany zelených v Prostějově požádal o právní zastoupení v této věci renomovanou specialistku na veřejnou správu Mgr. Janu Hamplovou a předal jí za tímto účelem částku 5000,- Kč, která vznikla společným darem (100 občanů po 50,- Kč) dne 20.9.2010 na veřejném setkání občanů a zastupitelů města v hlavním sále rušeného KaSC. O hodně přišel každý, kdo tento akt občanské společnosti nestihl.

 

V souvislosti s přípravou rozpočtu města na rok 2011 navrhujeme sestavit co nejdříve pracovní skupinu ze zastupitelů a členů finančního a kontrolního výboru, provést rozbor a připravit návrh ekonomických opatření pro společnost Společenský dům pro rok 2011 na nejbližší zastupitelstvo.

 

Následně chce Strana zelených v Prostějově v nově připravovaném územním plánu v první polovině roku 2011 veřejně projednat mimo jiné i funkční využití tohoto jednoho z nejcennějších území ve středu města v rozsahu 15 500 m2 a znovu jasně definovat plochy pro kulturu, komerci a rovněž zřetelně stanovit neměnné mantinely v Prostějově i co se týká celkově městské zeleně, bytové výstavby, záchytných parkovišť, hlučných provozů atd..

 

V horizontu přibližně dvou let máme pak v plánu spolupracovat na novém výběrovém řízení na Obchodně společenské centrum, které bude mít jasně definovaná pravidla a zejména dořešeny provozní záležitosti a následné financování – kdo bude vlastnit a provozovat jeho jednotlivé části (sál, příp. knihovnu, tržnici, obchody, parkoviště, veřejné WC) a bude lépe respektovat vzácný genius loci tohoto místa, který nese po své židovské a společenské historii.

 

Věříme, že na základě tohoto postupu vznikne řešení, které bude více vyhovovat skutečným potřebám prostějovských občanů, bude respektovat jejich názory a přispěje k posílení společenského a kulturního významu Prostějova v regionu a k jeho oživení.

 

Na vědomí:

Ing. Jan Tesař, starosta Prostějova (jan.tesar@prostejov.eu)

Richard Morávek, zástupce společnosti Manthellan, a.s.

(richard.moravek@manthellan.cz; juraj.alac@santovka.cz)

Mgr. Adolf Vlk, zástupce společnosti Prior, obchodní domy, a.s. (adolf.vlk@priorik.cz)

Ing. Martin Novák, zástupce společnosti NM Crestyl (novak@crestyl.com)

Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí MÚ (jana.gaborova@prostejov.eu)