3. 5. 2019


Jedním z bodů úterního jednání byl i nový jednací řád pro osadní výbory. Jsem rád, že skončila doba neveřejných jednání osadních výborů a vznikla jednotná pravidla, jak mají tyto orgány jednat.

Některé navržené body jsem ale považoval za problematické. 
1) Vadilo mi omezení diskuzních příspěvků na dvě minuty. Osadní výbory jsou poradním orgánem, který vyjadřuje názory lidí v okrajových částech města. Proto mi přijde zbytečné příiš formalizovat jejich jednání.
2) V jednacím řádu byl přesně vymezený čas, kdy mohou lidé přicházet se svými připomínkami, na dobu od 16:30 do 17:00. Přitom v jednacím řádu nebylo nijak vymezeno, v jaký čas se schází osadní výbor. Kolega Petr Lysek navrhl změnu v tomto bodě, která nakonec prošla.
3) V návrhu se dále psalo, že „na jednání osadního výboru si mohou jeho členové přizvat k projednání určité záležitosti kteréhokoliv občana, hlášeného k trvalému pobytu v dané části obce či požádat o účast zástupce orgánů města Prostějova.“ Proč jen hlášeného v dané části obce? Někdo může v dané lokalitě třeba podnikat, pracovat, nebo mít chatu, a záležitosti dané lokality se ho dotýkají. 
4) Za nejproblatičtější jsem považoval pasáž „Předsedající má právo vykázat z jednání osobu, včetně člena osadního výboru, která svým chováním hrubě narušuje jednání OV nebo uráží a napadá hosty nebo členy osadního výboru“, protože je možné ji zneužít proti politickým oponentům. V tomto bodě jsem navrhoval, aby nebylo možné vykázat členy, ale změna bohužel neprošla. 
5) Nikde není uvedeno, že zápis z jednání musí být uveřejněn na webu města. Oceňuji současnou praxi, ale do budoucna by tato povinnost měla být zakotvena přímo v jednacím řádu.

Navržený řád jsem přes všechny uvedené nedostatky považoval v zásadě za dobrý, a tak jsem nakonec hlasoval pro.

Martin Hájek

zastupitel města Prostějova za koalici Na rovinu, člen Strany zelených