21. 8. 2010

Strana zelených v Prostějově dne 20. 8. 2010 zveřejnila dva dokumenty pro nadcházející komunální volby 15. a 16. 10. 2010 – oficiální kandidátku a oficiální programové body:

1) Oficiální kandidátní listina Strany zelených v Prostějově má věkový průměr 39 let,
převažují vyšokoškoláci (54%) a převažují muži (68%). Pokud Vás zajímají jména
a zaměstnání kandidátů, celou kandidátku najdete na www.prostejov.zeleni.cz.

2) Programové body Strany zelených v Prostějově byly po několika pečlivých delších
diskuzích zkoncentrovány do 10 bodů PRO a 3 bodů PROTI. V tomto duchu
budeme jednat, hlasovat a předkládat návrhy v městském zastupitelstvu, radě a
komisích, pokud ve volbách uspějeme. Tento pro nás závazný dokument je k
nalezení na www.prostejov.zeleni.cz a jeho obsah je následující:

Hlasujeme PRO:

1) Živé město Prostějov.

2) Více zeleně ve městě.

3) Zlepšení komunikace radnice s občany.

4) Zodpovědné transparentní hospodaření města.

5) Bezpečné ulice a parky.

6) Podpora neziskovek a občanských aktivit.

7) Důsledné dodržování územního plánování.

8) Třídění odpadů a dodržování pořádku.

9) Podpora podnikání a zaměstnanosti.

10) Úcta k rodině, práci a tradičním hodnotám.

 

Hlasujeme PROTI:

1) Zadlužování města a občanů.

2) Dalším supermarketům a hernám.

3) Korupci, konzumu, vandalství, nezodpovědnosti.