14. 11. 2020

O tom, že by v době hospodářské krize Prostějov neuzavíral další smlouvy o poskytování marketingových služeb, budou ve středu hlasovat prostějovští zastupitelé. Návrh opozičního zastupitele Martina Hájka předpokládá, že by si v této věci vyhradilo zastupitelstvo pravomoc a požaduje po radních doložit plnění stávajících smluv. Hájek podle svých slov chce ukončit bezdůvodné penězovody veřejných peněz do soukromých společností.

Cílem návrhu předloženého zastupitelem Martinem Hájkem je, aby o smlouvách, jejich předmětem jsou marketingové smlouvy a propagace města do budoucna rozhodovalo zastupitelstvo a aby v době pandemie COVID-19 a případné navazující hospodářské krize radnice takové smlouvy neuzavírala. U smluv, které v současnosti běží, návrh počítá s jejich prověřením, rada města by byla podle navrženého usnesení povinna zastupitelům doložit jejich plnění.

Požadavek opozice reaguje na situaci, kdy Prostějov každoročně objednává různé marketingové služby za ceny v řádu milionů u sportovních klubů a spřízněné agentury TK plus kontroverzního prostějovského podnikatele Miroslava Černoška. „Leckdy přitom jde o naprosté banality typu vyvěšení znaku na stadionu. Pro politické vedení Prostějova je to způsob vyvádění veřejných peněz a obcházení pravidel, kterými se řídí dotování sportovních klubů. Oproti normálním dotacím se navíc nesleduje využití takto vynaložených peněz,“ vysvětluje předkladatel návrhu Martin Hájek. Zdůrazňuje, že se jedná o miliony každý rok. Za období od roku 2004 do 3. 7. 2018 vynaložilo Statutární město jenom za marketingové služby poskytované Černoškovou společností TK plus, s. r. o., celkem 36 914 750,00 Kč.

Podrobnější zdůvodnění navržené strategie je součástí pětistránkového materiálu předloženého zastupitelům. „V zásadě se snažím kolegy přesvědčit, že takto se s penězi města zacházet nedá. Teď v době koronavirových opatření a snížených příjmů rozpočtů tím spíše musíme s penězi šetřit a není možné je vynakládat za minimálně pochybně provedené služby, které vlastně město vůbec nepotřebuje,“ uvedl Hájek, který se pro návrh snaží získat politickou podporu napříč spektrem. „Kromě kolegů z koalice Na rovinu! mi ji přislíbili i další opoziční  zastupitelé. Je ale pravděpodobné, že radniční koalice bude ukončení penězovodů, nejen toho Černoškova, odmítat. Veřejnost má možnost své zastupitele přesvědčovat, aby přemýšleli, jestli chtějí podporovat vyhazování veřejných peněz oknem,“ uzavřel Hájek.

Martin Hájek je zastupitelem města Prostějova za Stranu zelených/koalici Na rovinu! dva roky. Za tu dobu už předložil z opoziční lavice několik konstruktivních návrhů. Díky jeho iniciativě začal Prostějov třídit kovové obaly, usiloval také o lepší třídění použitých kuchyňských olejů. Neúspěšně prosazoval zavedení městských stipendií pro studenty a ukončení používání glyfosátu na veřejných prostranstvích města Prostějova.

 

Přílohy: